Política de pivacitat

Política de pivacitat

ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUNT DE VENDA, S.L
c / Josep Ciurana, 40-44, baixos 5 ª
08024 Barcelona
Espanya
B-63992465
www.ecoologic.com
info@ecoologic.com

Tractament de Dades de Caràcter Personal
En ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUNT DE VENDA, S.L. (En endavant, ARSMEDIA) estem molt preocupats per la seguretat i per garantir i protegir la privacitat de les dades aportades pels nostres clients. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s'efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua, manipulació de les dades o accessos no autoritzats.
En compliment del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que totes les dades que ens proporcions a través de l'ordre de comanda i / o la subscripció a les newsletters de domini, seran incorporades en una base de dades propietat de ARSMEDIA, amb la finalitat de poder gestionar la sol.licitud o les comandes i el seu cobrament i, així mateix per fer-te arribar informació sobre productes i serveis comercialitzats per ARSMEDIA, així com per a l'enviament de promocions comercials d'altres empreses relacionades amb els sectors que puguin ser del teu interès.
El teu consentiment per rebre informació sobre productes comercialitzats per ARSMEDIA, o altres empreses curosament seleccionades per nosaltres, s'entendrà prestat de forma manifesta i inequívoca mitjançant la comunicació de les teves dades a ARSMEDIA. Aquests enviaments publicitaris podran realitzar-se per qualsevol mitjà, incloent sistemes de trucada automàtiques a través de serveis de telecomunicacions sense intervenció humana: missatges SMS, MMS i correu electrónic. T’ informem que les dades que ens facilitis no seran cedides en cap cas a les empreses anunciants.
Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis i cupons que trobaràs en aquesta web. En el cas de no subministrar totes les dades necessàries, ARSMEDIA, podrà, depenent del cas, no cursar la comanda.
En qualsevol moment podràs exercir el dret d'accés, rectificació, cancel.lació i, si és el cas, manifestar el teu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per a això, pots:
- Enviar una comunicació escrita a ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUNT DE VENDA, SL, (ref. LOPD), c / Josep Ciurana, 40-
  44, baixos 5 ª, 08024 Barcelona, adjuntant una fotocòpia de el teu DNI.
- O bé enviar un missatge a info@ecoologic.com amb l'assumpte LOPD i indicant en el missatge el teu nom, cognoms i  
  número de client juntament amb la (es) frase (s) NO VULL REBRE PUBLICITAT ARSMEDIA i / o NO VULL REBRE  
  PUBLICITAT D'ALTRES EMPRESES.
Si necessites qualsevol ajuda en aquest sentit, si us plau, no dubtis en contactar-nos.
El nostre desig és servir-te com et mereixes, i fer que la teva visita a ECOOLOGIC.COM sigui el més agradable possible.
Imprimeix ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUNT DE VENDA, S.L
c / Josep Ciurana, 40-44, baixos 5 ª
08024 Barcelona
Espanya
B-63992465
www.ecoologic.com
info@ecoologic.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT


 www.ecoologic.com per protegir els drets individuals, sobretot en relació amb els tractaments automatitzats i amb voluntat de ser transparents amb l'Usuari, ha establert una política que recull el conjunt d'aquests tractaments, els fins perseguits per aquests últims, la legitimitat dels mateixos i també els instruments a disposició de l'Usuari perquè pugui exercir els seus drets.
 La navegació en aquest lloc web implica la total acceptació de les següents disposicions i condicions d'utilització. S'acceptarà la utilització de cookies. En cas de no estar d'acord envia un correu electrònic a info@ecoologic.com
 La versió actualitzada d'aquesta política de privacitat és l'única aplicable durant la durada de l'ús del lloc web fins que no hi hagi una altra versió que la substitueixi.
 L'Usuari que faciliti dades personals a través d'aquesta pàgina web queda informat de la seva incorporació als fitxers de www.ecoologic.com, que es trobaran convenientment inscrits en el registre de l'Agència de Protecció de dades, o bé, d'estar obligat, en el registre dels tractaments realitzats a aquestes dades.
 Per a una més informació complementària sobre la protecció de dades personals et convidem a consultar la pàgina web de l'AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

 Recollida de dades
 
 Les teves dades són recollides pel TITULAR.
Una dada de caràcter personal es refereix a tota la informació referida a una persona física identificada o identificable (persona afectada). S'entén com identificable una persona que pugui identificar, directament o indirectament, sobretot per referència a un nom, un número d'identificació (DNI, NIF, NIE, passaport) oa un o diversos elements específics, propis a la seva identitat física, fisiològica , genètica, psíquica, econòmica, cultural o social.
 Les dades que amb caràcter general seran recopilats són: Nom i cognoms, adreça, correu electrònic, número de telèfon, data de naixement, dades relacionades amb mitjans de pagament. Es podran recollir un altre tipus de dades sent informat l'Usuari.
 
 Amb quina finalitat es tracten les dades personals?
 
 La finalitat del tractament de les dades personals que es puguin recollir són usar-los principalment pel TITULAR per a la gestió de la seva relació amb tu, poder oferir productes i serveis d'acord amb els teus interessos, millorar la teva experiència d'usuari i, si escau, per al tractament de les seves sol·licituds, peticions o comandes. S'elaborarà un perfil comercial d'acord amb la informació que li facilitis. No es realitzaran decisions automatitzades en base a aquest perfil.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, sempre que no se sol·liciti per l'interessat la seva supressió, o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.
 S'han de registrar en el fitxer de client i el seu tractament quedarà registrat en el registre de tractaments que ha de portar el TITULAR (abans del 25 de maig de 2018 també podria estar inclòs en el fitxer elaborat amb les dades personals registrat a l'AEPD (Agència Espanyola de protecció de dades) o òrgan competent de les comunitat autònoma). El nom del fitxer és el següent:
 
 Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
 
 La base legal per al tractament de les teves dades personals és:
 - La correcta execució o compliment del contracte
- L'interès legítim del TITULAR
- El consentiment de l'usuari o client per al tractament de les seves dades

 A què destinataris es comunicaran les dades?

 Les dades personals de l'Usuari podran eventualment ser comunicades a tercers relacionats amb el TITULAR per contracte per a la realització de les tasques necessàries per a la gestió del seu compte com a client i sense que hagi de donar la seva autorització.
 També quan haguessin de fer-se comunicacions a les autoritats en cas que l'Usuari hagués realitzat accions contràries a la Llei o incomplert el contingut de l'avís legal.
 Les dades de l'Usuari podran comunicar-se a altres empreses del grup, si n'hi ha, per a fins administratius interns que podrien suposar un tractament d'aquestes dades.
 Les dades personals de l'Usuari podran transferir a un tercer país o a una organització internacional, però se li haurà d'informar quan es produeixi aquesta transferència, i de les condicions de la mateixa i del destinatari.
 Quan algunes dades siguin obligatoris per accedir a funcionalitats concretes del lloc web, el TITULAR indicar el caràcter obligatori en el moment de la recollida de dades de l'Usuari.
 
 Galetes
 
 En navegar per aquest lloc, les galetes del TITULAR del lloc en qüestió i / o de les companyies de tercers, poden dipositar-se en el seu ordinador, tablet o telèfon mòbil. Durant la primera navegació, apareixerà un banner explicatiu sobre l'ús de cookies.
Per tant, en continuar la navegació, l'Usuari serà considerat com informat i hi haurà acceptat l'ús d'aquestes "cookies". El consentiment atorgat serà vàlid per un període de tretze mesos.
Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

 Drets de l'usuari

 S'informa a l'usuari de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. També cada persona disposa del dret de limitació del tractament relatiu a la seva persona, d'un dret d'eliminació de transferència de dades personals transmeses al responsable del tractament i del dret a la portabilitat de les seves dades.
 L'usuari té la possibilitat de presentar una reclamació davant l'AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) o organisme competent de la comunitat autònoma, quan no hagi obtingut una solució satisfactòria en l'exercici dels seus drets mitjançant un escrit dirigit a aquesta.
 Llevat que l'Usuari es oposi, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@ecoologic.com, les seves dades podran ser utilitzades, si s'escau, si escau, per a l'enviament d'informació comercial de ARSMEDIA Serveis Integrals Punt de Vensa S.L ..
 Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.
 L'Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d'aquesta pàgina web sigui certa, responent de l'exactitud de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la mateixa perquè reflecteixin una situació real, i és responsable d'informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys, molèsties i problemes que puguin causar a ARSMEDIA Serveis Integrals Punt de Vensa SL o a tercers.
 Aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica necessàries per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.
 No obstant això, l'Usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics mai és absoluta. Quan es faciliten dades personals per internet, aquesta informació pogués ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats. ARSMEDIA Serveis Integrals Punt de Vensa S.L. declina, qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències d'aquests actes puguin tenir per a l'Usuari, si publicar la informació voluntàriament.
 Podrà accedir i exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud per escrit i signada que podrà ser enviada al domicili C / Josep Ciurana, 40-44 Baixos 5è 08024 Barcelona, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent.
 També podrà ser enviada la sol·licitud al següent correu electrònic: info@ecoologic.com
Aquests drets seran atesos, en el termini d'1 mes, que podrà ampliar-se a 2 mesos si la complexitat de la sol·licitud o el nombre de sol·licituds rebudes així ho exigeix. Tot això sense perjudici del deure de conservar certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades d'un possible tractament, o, si escau, d'una relació contractual.
 A més de l'anterior, i en relació amb la normativa de protecció de dades, els usuaris que ho sol·licitin, tenen la possibilitat d'organitzar la destinació de les seves dades després de la seva mort.