Canya de sucre

Canya de sucre

Vaixella fabricada amb bagasse, fibra procedent de la canya de sucre, per tant un material 100% biodegradable y compostable. Disposem d'una àmplia varietat d'articles de diferents mides, capacitats, formes i diàmetres. Tots ells són resistents a la escalfor fins als 85ºC, al oli i a les salses. Són aptes pel microones i poden ser rebutjats junt amb els resídus orgànics pel seu compostatge.


Plats, safates i bowls elegants i a la vegada respectuosos amb el medi ambient

Canya de sucre